Postup při koupi, platební podmínky

Postup při koupi

 • Podpis rezervační smlouvy (RS)
 • Podpis smlouvy o budoucí kupní smlouvě (SoSBK)
 • Prohlášení vlastníka
  Úkon, jímž se po dokončení hrubé stavby (včetně výplní) stavba rozdělí na jednotlivé bytové jednotky (BJ) s příslušným podílem na pozemku pod stavbou. Součástí úkonu pro vklad této změny do katastru nemovitostí je geometrické zaměření.
 • Kolaudace objektu
  Realizuje investor svým jménem před samotným předáním BJ.
 • Předpřejímka bytu
 • Podpis kupní smlouvy (KS)
 • Převzetí bytu
   

Platební podmínky

 • Rezervační poplatek 50 000 Kč  - do 10 dnů od podpisu RS
 • 10 % kupní ceny BJ včetně DPH - do 10 dnů od podpisu SoSBK (při této platbě bude započten uhrazený rezervační poplatek)
 • 50 % kupní ceny BJ včetně DPH - po rozdělení stavby v katastru nemovitostí na jednotlivé BJ (zapsání Prohlášení vlastníka)
 • 40 % kupní ceny BJ včetně DPH - po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na BJ
      

K těmto standardním podmínkám jsme připraveni řešit s Vámi i případné individuální smluvní a platební podmínky.