Postup při koupi, platební podmínky

POSTUP PŘI KOUPI
1.  Podpis rezervační smlouvy
(RS)
2.  Podpis smlouvy o budoucí kupní smlouvě (SoSBK)
Podpis SoSBK do cca 30 dnů, dokdy klient upřesní změny oproti standardnímu provedení (pro vyčíslení konečné ceny bytu).
3.  Prohlášení vlastníka
Úkon, jímž se po dokončení hrubé stavby (včetně výplní) stavba rozdělí na jednotlivé bytové jednotky (BJ) s příslušným podílem na pozemku pod stavbou. Součástí úkonu pro vklad této změny do katastru nemovitostí je geometrické zaměření.

4.  Kolaudace objektu
Realizuje investor svým jménem před samotným předáním BJ.
5.  Předpřejímka bytu
6.  Podpis kupní smlouvy (KS)                                                     
7.  Převzetí bytu                                                                  

PLATEBNÍ PODMÍNKY – VARIANTA I.
•  Rezervační poplatek 250 000 Kč: s podpisem RS na BJ
•  60 % kupní ceny BJ vč. DPH: do 10 dnů od podpisu SoSBK
•  40 % kupní ceny BJ vč. DPH: do 10 dnů od podpisu KS (při platbě bude započten uhrazený rezervační poplatek)

PLATEBNÍ PODMÍNKY – VARIANTA II.
  Rezervační poplatek 400 000 Kč: s podpisem RS na BJ
  20 % kupní ceny BJ vč. DPH: do 10 dnů od podpisu SoSBK
  80 % kupní ceny BJ vč. DPH: do 10 dnů od podpisu KS (při platbě bude započten uhrazený rezervační poplatek)

K těmto standardním podmínkám jsme připraveni řešit s Vámi i případné individuální smluvní a platební podmínky.